Är du en stressad VA-chef eller teknisk chef i en svensk kommun och känner att du borde få ut information till kommuninnevånarna om ert arbete med miljö, vatten, avlopp och avfallsfrågor?

Med en mycket måttlig insats från dig eller dina medarbetare får du en väl genomarbetad, informativ och pedagogisk broschyr utskickad till samtliga hushåll i kommunen. Här kan du se exempel på våra produktioner.

Accurat har producerat va- och renhållningsinformation till svenska hushåll sedan 80-talet. Ca 100 produktioner har gjorts till kommuner i hela Sverige, från Boden till Svedala. Det är en garanti för att vårt grundkoncept är väl prövat och fungerande.
Så här säger några av våra kunder.

Konceptet är framtaget för att ett relativt svårt ämne ska förstås av alla människor. Det är illustrerat med pedagogiska teckningar och foton så att det är lätt att läsa och förstå. Läs mer om arbetsgången här.

Offentlig upphandling

Frågan har uppkommit, dels om en kommun måste infordra anbud från flera producenter, dels om en kommuns ramavtal med annan producent utgör ett hinder för kommunen att köpa information från Accurat.

Vi hänvisar till bifogade brev från advokat Jens Pedersen, specialist på offentlig upphandling.

© Accurat Kommunikation HB, Box 2101, 750 02 UPPSALA, tel 018-10 60 05, e-post: caj@accurat.se